Revalidatie van de gemiddeld tot ernstig aangedane arm- hand in de sub-acute fase na CVA. Dr. Han Franck

In deze webinar wordt verteld over de Taak-geriënteerde training door middel van Concise Arm and hand Rehabilitation Approach in Stroke (CARAS) die leidt tot blijvende verbeteringen in arm-handfunctie, arm-handvaardigheid en daadwerkelijke inzet van de aangedane arm-hand. 

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.