Klinische uitkomstmaten vs. PROMs: zijn traditionele case-mix voldoende voor correctie? – Dr. Hester Lingsma

In deze webinar wordt verteld over de groeiende belangstelling die in Nederland is ontstaan voor het gebruik van patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) als bron van transparante informatie over de kwaliteit van zorg.

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.