Het CVA, catastrofe van minuut tot minuut, prof. Dr. Paul van der Valk, patholoog Amsterdam UMC

webinar

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.