De communicatieve vaardigheden van de zorgprofessionals zijn de kern van goede zorg. Drs. Philine Berns & Drs. Maren van Rijssen

In dit webinar wordt verteld over de ingrijpende gevolgen van een CVA, zeker als ook sprake is van afasie, waardoor de cliënt niet meer kan communiceren zoals voorheen. De afasie beperkt de communicatie tussen de cliënt en zijn naasten, maar heeft ook invloed op de toegankelijkheid van de zorg

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.