Prof. dr. Rienk Dekker

Rienk Dekker werkt als revalidatiearts en hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en Actieve Leefstijl in het UMCG in Groningen. In zijn functie als revalidatiearts past hij zoveel mogelijk bewegen en sport als medicijn toe. Als onderzoeker werkt hij aan het ontwikkelen van nieuwe behandelprogramma’s met actieve leefstijl als aangrijpingspunt en probeert hij nieuwe manieren te vinden om mensen met een lichamelijke beperking nog meer te motiveren om te bewegen en te sporten. Via gerichte onderwijs- en opleidingsinitiatieven zet hij in op het nog meer betrekken van studenten en vak- en teamgenoten bij het toepassen van actieve leefstijl als medicijn.

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.