Prof. dr. Joost Heutink

Dr. Joost Heutink is benoemd als bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel “Visuele stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel” is tot stand gekomen in samenwerking met Visio, een expertisecentrum voor mensen met visuele stoornissen. De leerstoel “Visuele stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel” is in het leven geroepen omdat bij Visio een toename werd gezien van cliënten die ernstige problemen ervaren met de visuele waarneming vanwege een hersenaandoening.

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.