Prof. dr. Coen van Bennekom

Prof. Dr. Coen A.M. van Bennekom is werkzaam in revalidatiecentrum Heliomare te Wijk aan Zee als revalidatiearts. Naast (poli)klinische werkzaamheden voor patiënten met hersenletsel is hij hoofd van de afdeling Research & Development van Heliomare. Sinds 2013 is hij verbonden aan het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het AMC/UvA als bijzonder hoogleraar Revalidatie en Arbeid, in het bijzonder bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Van Bennekom heeft zich de laatste tien jaar vooral gericht op cognitieve revalidatie in relatie tot werkhervatting. Tevens was hij voorzitter van de richtlijn NAH en arbeidsparticipatie 2021.

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.