Marthè Moonen

Verpleegkundig Specialist, Master Advanced Nursing Practice (MANP), Ketencoördinator CVA Zorgketen Groot Amsterdam, nazorgverpleegkundige OLVG

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.