Joris de Graaf

Joris de Graaf is sinds 2021 werkzaam als revalidatiearts in het UMC Utrecht, waarbij neurorevalidatie (o.a. CVA, SAB en traumatisch hersenletsel) en oncologische revalidatie zijn aandachtsgebieden vormen. Hij heeft zijn opleiding tot revalidatiearts doorlopen via het opleidingscircuit van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Parralel aan deze opleiding heeft hij een promotietraject opgezet over participatie na CVA. Dit heeft geleid tot het proefschrift “Participation after stroke: Towards personalized care”, welke hij succesvol verdedigde op 30 november 2021.