Dr. Tanja Nijboer

Tanja Nijboer is hoofddocent en senior onderzoeker in Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en bij de Universiteit van Utrecht. Zij is expert op het gebied van diagnostiek en behandeling van neglect en gebruikt in haar onderzoek verschillende onderzoeksmethoden en nieuwe technologie.

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.