Screeningsinstrumenten voor de chronische fase

Om problemen in de chronische fase na CVA te signaleren, zijn twee instrumenten beschikbaar. Het Signaleringsinstrument voor de lange termijn Gevolgen van een Beroerte (SIGEB) en het vroegsignaleringsinstrument voor CVA/TIA patienten. Gespecialiseerde CVA verpleegkundigen, praktijkondersteuners (POH-ers) of wijkverpleegkundigen kunnen deze samen met de patiënt invullen.

SIGEB
Zakkaartje Vroegsignalering CVA/TIA 2017