Zorgstandaard CVA / TIA

Doelgroep: alle betrokken professionals in de CVA zorgketen

De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van professionals in de CVA zorgketens, waarbij de zorg afgestemd wordt op de wensen en behoeften van mensen, die een CVA of TIA hebben doorgemaakt, en hun naasten.

Zorgstandaard CVA TIA 2012

Symposium 29 november 2019

De inschrijving voor het jaarlijkse symposium van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.