Zorgstandaard CVA / TIA (herziening najaar 2020)

Doelgroep: alle betrokken professionals in de CVA zorgketen

De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van professionals in de CVA zorgketens, waarbij de zorg afgestemd wordt op de wensen en behoeften van mensen, die een CVA of TIA hebben doorgemaakt, en hun naasten.

De zorgstandaard wordt op dit moment herzien en zal in het najaar van 2020 gereed zijn.

Zorgstandaard CVA TIA 2012