Zorgstandaard CVA / TIA (herziening voorjaar 2021 gereed)

Doelgroep: alle betrokken professionals in de CVA zorgketen

De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van professionals in de CVA zorgketens, waarbij de zorg afgestemd wordt op de wensen en behoeften van mensen, die een CVA of TIA hebben doorgemaakt, en hun naasten.

De zorgstandaard wordt op dit moment herzien en zal in het voorjaar van 2021 gereed zijn. De nieuwe zorgstandaard gaat over goede zorg aan mensen met een CVA/TIA en THL. De zorgstandaard gaat daarom Zorgstandaard Hersenletsel heten.

Zorgstandaard CVA TIA 2012

Webinar Visuele Stoornissen bij NAH

Prof. Dr. Joost Heutink geeft op 11 mei een webinar over 
Visuele Stoornissen bij NAH. 
Tijd: 16:00-17:30

Hij geeft hierin antwoord op de vraag:
Visuele problemen ten gevolge van NAH – wat moeten we ons daarbij eigenlijk voorstellen?

Deelname is gratis! Meld je hieronder aan.