Richtlijn Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen

Doelgroep
Revalidatieartsen, psychiaters, neurologen, psychologen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, verpleegkundigen neurologie, psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundigspecialisten ggz.

Richtlijn Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen 2017