Richtlijn Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen

Bij het schrijven van de verschillende modules van deze richtlijn werd de werkgroep geconfronteerd met beperkte literatuur over de te beschrijven onderwerpen en in het verlengde daarvan ook met beperkte wetenschappelijke bewijslast voor de aanbevelingen.

Richtlijn Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen 2017

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.