Richtlijn Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen

Doelgroep
Revalidatieartsen, psychiaters, neurologen, psychologen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, verpleegkundigen neurologie, psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundigspecialisten ggz.

Richtlijn Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen 2017

Symposium 29 november 2019

De inschrijving voor het jaarlijkse symposium van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.