Richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn gaat over de acute opvang, diagnostiek, behandeling, en nazorg van patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding.

De belangrijkste aspecten van de zorg komen in de richtlijn als volgt naar voren:

  1. de acute fase: snelle herkenning van een herseninfarct en hersenbloeding, opvang buiten het ziekenhuis, adequate diagnostiek en tijdige behandeling in het ziekenhuis, voorkómen van complicaties en start van secundaire preventie;
  2. de revalidatiefase: stimuleren van activiteit, beperken van de gevolgen van een herseninfarct of hersenbloeding, en voorkómen van complicaties. De revalidatiefase start bij opname en kan tot jaren na het herseninfarct of de hersenbloeding voortduren;
  3. algemene zorgaspecten: neuropsychologische gevolgen, organisatie van chronische zorg, ondersteuning van patiënten en mantelzorgers.
Herseninfarct_en_hersenbloeding

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.