Patiëntenversie zorgstandaard CVA / TIA

Doelgroep
Patiënten die een CVA hebben gehad én voor hun naasten

In de brochure staat beschreven welke zorg en behandeling de patiënt en/of naaste na een CVA kan verwachten. Bij de CVA zorg zijn vaak veel verschillende zorgverleners en instanties betrokken. In de brochure wordt hiervan een overzicht van gegeven. Er staan ook tips in voor de patiënt en naasten om de zorg zo goed mogelijk te maken. De informatie in de brochure is gebaseerd op de Zorgstandaard CVA/TIA, die in 2012 is opgesteld voor de zorgverleners.

Patientenversie Zorgstandaard CVA TIA 2018