Signaleringsinstrument voor de lange termijn gevolgen van een beroerte (SIGEB)

10-09-2018

Doel
Een algemene en snelle inventarisatie maken van de problematiek van patiënten met een CVA, die vanuit zorginstellingen zijn teruggekeerd naar de thuissituatie.
Voor meer informatie zie ook:  http...