Het heft (meer) in eigen hand?!

15-01-2019

Doel
Zelfmanagement vergroten tijdens opname in ziekenhuis.

Contact
Anne de Rooij
a.c.p.deRooij-5@umcutrecht.nl
Marieke Buitenhuis
M.Buitenhuis-3@umcutrecht.n...