Het heft (meer) in eigen hand?!

15-01-2019

Doel
Zelfmanagement vergroten tijdens opname in ziekenhuis.

Contact
Anne de Rooij
a.c.p.deRooij-5@umcutrecht.nl
Marieke Buitenhuis
M.Buitenhuis-3@umcutrecht.n...

Symposium 29 november 2019

De inschrijving voor het jaarlijkse symposium van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.