Format voor een regionale scholing gericht op eerstelijnsprofessionals in de CVA zorgketen

18-09-2018

Doel
Dit format dient als een kapstok voor het vormgeven van een scholing in een CVA Zorgketen. Het primaire doel van de scholing is het toerusten van de eerstelijnsprofessionals bij het ondersteunen van de CVA-patiënt en de mantelzorger in de thuissituatie.

Bent u lid, dan kunt u hier inloggen

  • Aanmelden