Expertiseprofiel Professional Casemanagement Hersenletsel

04-07-2022

Expertiseprofiel Professional Casemanagement Hersenletsel

 

Het KNCVA NL en het project Casemanager Hersenletsel hebben i.s.m. Axon Leertrajecten en een werkgroep van professionals een Expertiseprofiel Professional Casemanagement Hersenletsel opgesteld. Dit profiel geeft aan waar nazorgprofessionals zoals NAH/CVA-verpleegkundigen en onafhankelijke cliëntondersteuners aan moeten voldoen om de functie casemanagement hersenletsel optimaal te kunnen vervullen. Met het Expertiseprofiel wordt beoogd de nazorg en cliëntonderstening voor mensen met hersenletsel en hun naasten verder te ontwikkelen en versterken. Op 14 juni boog een groep experts zich over de mogelijkheden hiervoor. Dit heeft geleid tot zinvolle adviezen, zoals:

 • Zorg voor structurele, schotloze bekostiging, bijvoorbeeld via netwerkfinanciering.
 • Richt regionaal gemengde teams van verschillende disciplines is om nazorg en cliëntondersteuning te bieden. Voeg hiertoe financieringsbronnen samen.
 • Maak de meerwaarde van casemanagement hersenletsel zichtbaar voor financiers: investeren in nazorg loont.
 • Creëer duidelijkheid over de rol en positie van de nazorgprofessional en betrek VWS hierbij.
 • Versterk de reguliere onafhankelijke cliëntondersteuning, onder meer door ‘hersenletselkennis’ toe te voegen.
 • Organiseer regionale ontmoetingen om goed op de hoogte te zijn van elkaars kennis en kunde.
 • Organiseer  een vervolg op het implementatieproject Casemanagement Hersenletsel dat het Kennisnetwerk CVA in 2020-2021 heeft begeleid.
 • Ontwikkel scholing voor professionals casemanagement hersenletsel.

20220614 Expertiseprofiel PCH - versie 14 juni 2022

Downloads

Anderen bekeken ook

  • Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   Hoe zet je een organisatie voor een samenwerking op touw?

   14-08-2023
   Hoe zet je een organisatie voor een samenwerking op touw?

   Doel: Organiseren van samenwerking

   Hoe goed je elkaar al kent of hoe vrijblijvend de samenwe...

   Meer Info
  • Signalering en verwijzing bij chronische klachten door huisarts en bedrijfsarts

   Verwijskaart denk aan Hersenletsel

   01-08-2023
   Verwijskaart denk aan Hersenletsel

   Doel

   Meer Info
  • Informatie, Samen beslissen

   Voorlichtingsmateriaal in andere talen

   09-01-2023

   Doel

   Voorlichtingsmateriaal in andere talen

   Meer Info
  • Persoonsgerichte ondersteuning en/of behandeling

   Slaapadviezen - CVA keten Eemland

   29-11-2022
   Slaapadviezen - CVA keten Eemland

   Afstemming binnen de keten over slaapadviezen aan mensen met een CVA

   Een keten breed project met als doel het verbeteren van s...

   Meer Info

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.