Expertiseprofiel Professional Casemanagement Hersenletsel

04-07-2022

Expertiseprofiel Professional Casemanagement Hersenletsel

 

Het KNCVA NL en het project Casemanager Hersenletsel hebben i.s.m. Axon Leertrajecten en een werkgroep van professionals een Expertiseprofiel Professional Casemanagement Hersenletsel opgesteld. Dit profiel geeft aan waar nazorgprofessionals zoals NAH/CVA-verpleegkundigen en onafhankelijke cliëntondersteuners aan moeten voldoen om de functie casemanagement hersenletsel optimaal te kunnen vervullen. Met het Expertiseprofiel wordt beoogd de nazorg en cliëntonderstening voor mensen met hersenletsel en hun naasten verder te ontwikkelen en versterken. Op 14 juni boog een groep experts zich over de mogelijkheden hiervoor. Dit heeft geleid tot zinvolle adviezen, zoals:

 • Zorg voor structurele, schotloze bekostiging, bijvoorbeeld via netwerkfinanciering.
 • Richt regionaal gemengde teams van verschillende disciplines is om nazorg en cliëntondersteuning te bieden. Voeg hiertoe financieringsbronnen samen.
 • Maak de meerwaarde van casemanagement hersenletsel zichtbaar voor financiers: investeren in nazorg loont.
 • Creëer duidelijkheid over de rol en positie van de nazorgprofessional en betrek VWS hierbij.
 • Versterk de reguliere onafhankelijke cliëntondersteuning, onder meer door ‘hersenletselkennis’ toe te voegen.
 • Organiseer regionale ontmoetingen om goed op de hoogte te zijn van elkaars kennis en kunde.
 • Organiseer  een vervolg op het implementatieproject Casemanagement Hersenletsel dat het Kennisnetwerk CVA in 2020-2021 heeft begeleid.
 • Ontwikkel scholing voor professionals casemanagement hersenletsel.

20220614 Expertiseprofiel PCH - versie 14 juni 2022

Downloads

Anderen bekeken ook

  • Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   De reis van een CVA patient

   19-09-2022
   De reis van een CVA patient

   Doel

   Transmurale stroke service Zwolle heeft een afbeelding on...

   Meer Info
  • Persoonsgerichte ondersteuning en/of behandeling

   Stoplichtmethode

   07-07-2022
   Stoplichtmethode

   Doel

   Een methode om de zelfcontrole te vergroten. De cliënt en...

   Meer Info
  • Persoonsgerichte ondersteuning en/of behandeling

   PRET strategie, methode om om te gaan met vermoeidheid

   07-07-2022
   PRET strategie, methode om om te gaan met vermoeidheid

   Doel

   Een strategie om de zelfcontrole te vergroten. De cliënt ...

   Meer Info
  • Persoonsgerichte ondersteuning en/of behandeling

   HEEL, omgaan met emoties, programma Hersenz

   07-07-2022
   HEEL, omgaan met emoties, programma Hersenz

   Doel

   Methode om zelfcontrole te vergroten. De cliënt en zijn/h...

   Meer Info