CVA/NAH overzicht van 1e lijns zorgverleners

01-03-2021

Voor een plaats in dit overzicht, dienen zorgverleners aan een aantal voorwaarden te voordoen.
Deze voorwaarden, of anders gezegd kwaliteitseisen, kunt u hieronder inzien.

Regionale 1e lijns samenwerkingsverbanden

Hieronder vindt u de links naar websites van regionale samenwerkingsverbanden en daarin specifiek naar informatie over dat regionale 1e lijns samenwerkingsverband. Soms zijn dat websites van regionale samenwerkingsverbanden 1e lijn, andere keren zijn dat websites van het samenwerkingsverband met informatie over de samenwerking met de 1e lijn. Ziekenhuizen, revalidatiecentra en GRZ-instellingen hanteren hiernaast eigen criteria. Raadpleeg hiervoor hun eigen website.

Alkmaar
Amsterdam
Friesland regio Drachten
Friesland regio MCL
Groningen
Haaglanden
Midden Brabant
Noord en West Brabant 
Zuid-Oost Brabant 
Rotterdam 
Midden Kennemerland
Zuid Kennemerland
Eerstelijns Netwerk Utrecht

 

De volgende regio's hebben geen eigen website maar voldoen aan de voorwaarden:
Stroke Service Eemland

De voorwaarden op het gebied van opleiding, het volgen van na- en bijscholing, werken volgens de richtlijnen en regionale samenwerking staat hieronder beschreven.


Basisopleiding

 • De beroepsbeoefenaar dient in het bezit te zijn van een geldig Bewijs van Bevoegdheid, diploma of getuigschrift en de gedrags- of beroepscode van de beroepsvereniging te onderschrijven.
 • De beroepsbeoefenaar dient ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister paramedici of het KRF NL en te voldoen aan de daar gestelde kwaliteitseisen.
 • Verpleegkundigen voldoen aan de werkervaringseis of de scholingseisen per 5 jaar, om zich te kunnen (her)registreren in het BIG-register.


Aanvullende opleiding en scholing

 • De beroepsbeoefenaar heeft additionele opleiding(en) gevolgd specifiek gericht op CVA/NAH.
 • De beroepsbeoefenaar is bereid nascholing te volgen op gebied van CVA/NAH.
 • De beroepsbeoefenaar volgt jaarlijks minimaal 1 aanvullende nascholing/bijeenkomst/symposium/cursus op het gebied van CVA/NAH.


Werkwijze

 • De beroepsbeoefenaar werkt en rapporteert volgens de professionele standaarden/richtlijnen van de eigen beroepsgroep*.
 • De beroepsbeoefenaar werkt volgens de CVA/NAH geldende richtlijnen en de Zorgstandaard Hersenletsel (beschikbaar zomer 2021).
 • De beroepsbeoefenaar werkt volgens de vastgestelde regionale samenwerkingsafspraken.


Ervaring

 • De beroepsbeoefenaar behandelt een door het regionale samenwerkingsverband vastgesteld minimaal aantal zorgvragers per jaar.


Samenwerking met andere disciplines

 • De beroepsbeoefenaar werkt zoveel mogelijk multidisciplinair samen met andere beroepsbeoefenaars (met expertise op gebied van CVA/NAH) en stemt de behandeling onderling af.


Samenwerking in de regionale keten

 • De beroepsbeoefenaar is aantoonbaar aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband (met als aandachtsgebied CVA/NAH).
 • De beroepsbeoefenaar is bij voorkeur aangesloten bij het Kennisnetwerk CVA Nederland via het regionaal samenwerkingsverband
 • De beroepsbeoefenaar participeert in regionale overleggen of netwerkdagen.
 • De beroepsbeoefenaar deelt opgedane kennis en expertise met leden van het regionale samenwerkingsverband, door bijv. casuïstiek bespreking.


Patiëntenperspectief

 • De beroepsbeoefenaar blijft op de hoogte van de ontwikkelingen van de regionale patiëntenvereniging Hersenletsel.nl
 • De beroepsbeoefenaar ondersteunt en stimuleert de zorgvrager om in contact te komen met lotgenoten d.m.v. het delen van informatie over de regionale patiëntenvereniging.
 • De beroepsbeoefenaar handelt met inachtneming van het patiëntperspectief.

Diplomaregister Paramedici: De geregistreerde heeft voldaan aan de in art. 34 Wet BIG vastgelegde opleidingseisen van het beroep.

Kwaliteitsregister Paramedici: De geregistreerde heeft voldaan aan de in art. 34 Wet BIG vastgelegde opleidingseisen van het beroep en heeft aantoonbaar voldaan aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. * (bron: kwaliteitsregister paramedici, kwaliteitscriteria)

Het Beoordelingskader verpleegkundigen draagt zorg voor de (her)registratie van verpleegkundigen. De BIG-geregistreerde verpleegkundige moet zich iedere 5 jaar herregistreren. (bron: bigregister.nl, beoordelingskader verpleegkundigen)

De beroepsverenigingen hanteren eigen professionele standaarden /richtlijnen.

Richtlijn Herseninfarct en Hersenbloeding van de federatie medisch specialisten, geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Voor meer informatie mail aan info@kennisnetwerkcva.nl

 

Downloads

Anderen bekeken ook

  • Informatie, Samen beslissen

   Voorlichtingsmateriaal in andere talen

   09-01-2023

   Doel

   Voorlichtingsmateriaal in andere talen

   Meer Info
  • Persoonsgerichte ondersteuning en/of behandeling

   Slaapadviezen - CVA keten Eemland

   29-11-2022
   Slaapadviezen - CVA keten Eemland

   Afstemming binnen de keten over slaapadviezen aan mensen met een CVA

   Een keten breed project met als doel het verbeteren van s...

   Meer Info
  • Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   De reis van een CVA patient

   19-09-2022
   De reis van een CVA patient

   Doel

   Transmurale stroke service Zwolle heeft een afbeelding on...

   Meer Info
  • Persoonsgerichte ondersteuning en/of behandeling

   Stoplichtmethode

   07-07-2022
   Stoplichtmethode

   Doel

   Een methode om de zelfcontrole te vergroten. De cliënt en...

   Meer Info

Goed op de hoogte blijven?

Schrijf je snel in voor de Nieuwsbrief!

 • Selecteer minimaal 1 optie
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.