Resultaten

In het Jaarverslag 2020 staat beschreven wat de opbrengsten zijn van dit jaar. 

Sinds het ontstaan van het Kennisnetwerk CVA Nederland in 2006 zijn wij geïnteresseerd geweest in de toekomst. Dat zijn wij nog steeds. Reeds 15 jaar maken wij ons sterk voor regionale netwerken van zorgverleners die gezamenlijk een integrale, deskundige en samenhangende zorg en behandeling waarborgen voor mensen met CVA/NAH in alle fasen van de aandoening.

Bouwen aan een toekomstbestendige gezondheidszorg doe je samen. Gedurende de afgelopen jaren hebben wij het leervermogen van zorgverleners, managers, en bestuurders in de zorg aangewakkerd om over de muren van hun eigen professie en/of organisatie heen te kijken. Hiervoor maken wij gebruik van o.a. leernetwerken, richtlijnen, zorgstandaarden, innovatieprojecten, en symposia. De actieve inbreng van ervaringsdeskundigen is hierbij een essentiële randvoorwaarde.

Het is de combinatie van uw activiteiten en uw inspanningen die de CVA/NAH netwerkzorg een bron van inspiratie en voorbeeld maken voor velen. Met bijgaand Jaarverslag 2020 geven wij u graag een overzicht van de kernactiviteiten en -inspanningen die in 2020 zijn verricht en waarin het Kennisnetwerk CVA Nederland haar kenmerkend aandeel heeft gehad.

In een jaar waarin covid-19 ons leven domineerde, heeft het Kennisnetwerk CVA Nederland de communicatie en interactie met haar deelnemers verder versterkt.

Voor veel mensen in Nederland is “de juiste zorg op de juiste plek” nog een toekomstbeeld. Mede door de resultaten die het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft bereikt, is dit toekomstbeeld meer en meer realiteit aan het worden.

Omdat onze ambitie verder reikt dan vandaag, maken wij in ons Jaarverslag 2020 ook melding van enkele nieuwe initiatieven. Zo wordt 2021 (verder) gewerkt aan o.a. het implementeren van casemanagement, het verbeteren van de vindbaarheid en de inzet van hoogwaardige professionals in de zorg, het afstemmen van CVA- en NAH-activiteiten, en de het verder versterken van de regionale samenwerking.

Samen met u bouwen wij verder aan de toekomst van onze gezondheidszorg. Centraal hierin staat het lerend vermogen. Wij rekenen ook in 2021 op uw deelname!

Namens het Kennisnetwerk CVA Nederland,

Dr. Bert Vrijhoef, bestuursvoorzitter.

"Het Kennisnetwerk CVA Nederland helpt mij om relevante kennis in te zetten voor betere patiëntenzorg" (Ketencoördinator)