Werk- projectgroepen Kennisnetwerk CVA Nederland

Binnen het kennisnetwerk zijn verschillende werkgroepen actief en worden ondersteund door het bureau. De werkgroepen bestaan uit ketencoördinatoren en zorgverleners uit de deelnemende CVA ketens.

Werkgroep Sturing en Borging

Voorzitter
Mw. M. Bergsma, organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland 
 
Leden

Mw. S. Bollars, CVA-ketencoördinator Oss-Uden-Veghel, NAH/Parkinson coördinator Oss-Uden-Veghel
Mw. B. Buijck, ketencoördinator Rotterdam Stroke Services 
 Mw. E. van Meer-Roelen, ketencoördinator regio’s Roosendaal-Moerdijk en Bergen op Zoom-Tholen,
 Dhr. M. M. A.  Moonen, verpleegkundig specialist stroke OLVG Amsterdam, ketencoördinator Stroke service Amsterdam Oost-West 
 meewerkend teamleidinggevende neurologie 
Dhr. M. Pietersma, verpleegkundig consulent ketenzorg CVA en NAH, ketencoördinator CVA-Zorgketen Leeuwarden
Mw. P. Slingerland, ergotherapeute, Ketencoordinator Keten Eemland

Symposium commissie

Voorzitter
Mw. J.M.A. Visser-Meily, revalidatiearts, Revalidatiegeneeskunde UMCU 
 
Leden 
Mw. M. Bergsma, organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland 
Mw. T. Beterams, CVA nazorgconsulent, Vivium Zorgroep 
Mw. E. Brinkhoffysiotherapeut, Revalidatiecentrum De Hoogstraat, docent neurorevalidatie
Mw. Y. Dockx, ergotherapeut, Revant medisch specialistische revalidatie, docent neurorevalidatie
Mw. A. Guyt, verpleegkundige, V&VN  
Mw. J.J. Jaski, specialist ouderengeneeskunde, Beweging 3.0, 
Dhr. P. van Keeken, verpleegkundige, coördinator/docent HAN Master Neurorevalidatie & Innovatie 
Mw. A. Kuperus, geriatrie fysiotherapeut, De Zorggroep Limburg 
Dhr. B. Vrijhoef, voorzitter Kennisnetwerk CVA Nederland

Project Handreiking eerste lijns herstelzorg

Stuurgroep

Mw. J. Brink, NVLF
Mw. B. Douwes, KNGF
Mw. P. Goossens, VRA
Mw. L. van de Ven, Ergotherapie Nederland

Projectgroep

Dhr. H. Arwert, VRA
Mw. L. van Ewijk, NVLF
Mw. E. van Houts, Ergotherapie Nederland
Dhr. H. Ormel, KNGF
Dhr. R. van der Veen, KNGF

Gebruikers commissie

Mw. N. Angenent, ZN
Mw. G. Broekema, ervaringsdeskundige
Mw. B. Faber, NVLF
Mw. J. Fleuren, Ergotherapie Nederland
Dhr. F.W. Hogervorst, ervaringsdeskundige
Mw. E. Janssen, ZN
Dhr. E. Prinsen, KNGF
Dhr. Maarten Tolsma, VRA

Vanuit het Bureau KNCN zijn betrokken:

Mw. M. Bergsma, organisatorisch manager
Dhr. L. Koester, projectmedewerker
Dhr. B. Vrijhoef, voorzitter KNCN
Dhr. P. van Wijk, voorzitter projectgroep