Werkgroepen Kennisnetwerk CVA Nederland

Binnen het kennisnetwerk zijn verschillende werkgroepen actief en worden ondersteund door het bureau. De werkgroepen bestaan uit ketencoördinatoren en zorgverleners uit de deelnemende CVA ketens.

Werkgroep Sturing en Borging

Voorzitter
Mw. drs. M. Bergsma, organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland 
 
Leden
Mw. drs. J. van Baal, huisarts, kaderarts CVRM, Zorggroep Almere
Mw. drs. S. Bollars, CVA-ketencoördinator Oss-Uden-Veghel, NAH/Parkinson coördinator Oss-Uden-Veghel
Mw. B. Buijck, ketencoördinator Rotterdam Stroke Services 
Mw. A. Klaassen, ketencoördinator Stichting Drechtzorg  
Mw. E. van Meer-Roelen, ketencoördinator regio’s Roosendaal-Moerdijk en Bergen op Zoom-Tholen,
 Dhr. M. M. A.  Moonen, verpleegkundig specialist stroke OLVG Amsterdam, ketencoördinator Stroke service Amsterdam Oost-West 
 meewerkend teamleidinggevende neurologie 
Dhr. M. Pietersma, verpleegkundig consulent ketenzorg CVA en NAH, ketencoördinator CVA-Zorgketen Leeuwarden                                                                                                                                                                     Mw. P. Slingerland, ergotherapeute, Ketencoordinator Keten Eemland

Werkgroep Opleiding en Scholing

Voorzitter
Mw. prof. dr. J.M.A. Visser-Meily, revalidatiearts, Revalidatiegeneeskunde UMCU 
 
Leden 
Mw. C. Akkermans, verpleegkundige, V&VN 
Mw. drs. M. Bergsma, organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland 
Mw. T. Beterams, CVA nazorgconsulent, Vivium Zorgroep 
Mw. E. Brinkhoffysiotherapeut, Revalidatiecentrum De Hoogstraat, docent neurorevalidatie  
Mw. drs. J.J. Jaski, specialist ouderengeneeskunde, Beweging 3.0, Woonzorgcentrum De Pol 
Dhr. P. van Keeken, verpleegkundige, coördinator/docent HAN Master Neurorevalidatie & Innovatie 
Mw. A. Kuperus, geriatrie fysiotherapeut, De Zorggroep Limburg 
Mw. Y. Lie, ergotherapeut, Revant medisch specialistische revalidatie, docent neurorevalidatie
Dhr. dr. B. Vrijhoef, voorzitter Kennisnetwerk CVA Nederland