Werkgroepen Kennisnetwerk CVA Nederland

Binnen het kennisnetwerk zijn verschillende werkgroepen actief en worden ondersteund door het bureau. De werkgroepen bestaan uit ketencoördinatoren en zorgverleners uit de deelnemende CVA ketens.

Werkgroep Sturing en Borging

Voorzitter
Mw. drs. M. Bergsma, organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland 
 
Leden
Mw. B. Buijck, ketencoördinator Rotterdam Stroke Services 
Mw. A. Klaassen, ketencoördinator Stichting Drechtzorg  
Mw. drs. C. Krikke, specialist ouderengeneeskunde n.p. 
Mw. M. Kuijpens, bestuurslid Kennisnetwerk CVA Nederland 

Werkgroep Opleiding en Scholing

Voorzitter
Mw. prof. dr. J.M.A. Visser-Meily, revalidatiearts, Revalidatiegeneeskunde UMCU 
 
Leden 
Mw. C. Akkermans, verpleegkundige, V&VN 
Mw. drs. M. Bergsma, organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland 
Dhr. dr. G. Beusmans, huisarts Maastricht n.p., bestuurslid Kennisnetwerk CVA Nederland 
Mw. T. Beterams, CVA nazorgconsulent, Vivium Zorgroep 
Mw. E. Brinkhoffysiotherapeut, Revalidatiecentrum De Hoogstraat, docent neurorevalidatie  
Mw. drs. J.J. Jaski, specialist ouderengeneeskunde, Beweging 3.0, Woonzorgcentrum De Pol 
Dhr. P. van Keeken, verpleegkundige, coördinator/docent HAN Master Neurorevalidatie & Innovatie 
Mw. A. Kuperus, geriatrie fysiotherapeut, De Zorggroep Limburg 
Mw. Y. Lie, ergotherapeut, Revant medisch specialistische revalidatie, docent neurorevalidatie

Werkgroep Zorg in de chronische fase

Voorzitter
Mw. drs. M. Bergsma, organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland 
 
Leden
Mw. drs. J. van Baal, huisarts, kaderarts CVRM, Zorggroep Almere 
Mw. drs. S. Bollars, CVA-ketencoördinator Oss-Uden-Veghel, NAH/Parkinson coördinator Oss-Uden-Veghel 

Dhr. M. M. A.  Moonen, verpleegkundig specialist stroke OLVG Amsterdam, ketencoördinator Stroke service Amsterdam Oost-West,  
Dhr. drs. M.H.J. Tolsma, revalidatiearts Revalidatiecentrum Heliomare 
Drs. J. van der Waaij, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts GRZ, Sensire – Verpleeghuis Den Ooiman

Werkgroep keten coördinatoren

Voorzitter 
Dhr. M. Pietersma, verpleegkundig consulent ketenzorg CVA en NAH, ketencoördinator CVA-Zorgketen Leeuwarden  
 
Leden
Mw. drs. M. Bergsma, organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland 
Mw. J. Courlander-Boomgaardt, bestuurslid Kennisnetwerk CVA Nederland 
Mw. M. Kuper, ketencoördinator Stroke Service Assen, CVA nazorgverpleegkundige 
Mw. E. van Meer-Roelen, ketencoördinator regio’s Roosendaal-Moerdijk en Bergen op Zoom-Tholen, meewerkend teamleidinggevende neurologie 
Mw. N. Priemsergotherapeut St.Jansdal Ziekenhuis, ketencoördinator Noordwest Veluwe