Raad van Advies

Dhr. prof. dr. R. Huijsman, hoogleraar Integraal Zorgmanagement, Erasmus MC Rotterdam
Dhr. Prof. dr. C. Spreeuwenberg, tot medio 2008 hoogleraar Eerste en Tweede lijns zorg aan chronisch zieken, Maastricht University
Dhr. A. Timmermans, voorzitter Raad van Bestuur Westfriesgasthuis, Hoorn
Dhr. C. de Vries, werkzaam geweest bij Zorginkoop en Zorgbeleid Ziekenhuiszorg VGZ/IZA/TRIAS
Dhr. P. Wognum, directeur Pluripharm, voorheen programma-coƶrdinator acute zorg IGZ, Ministerie van VWS Den Haag