Bestuur Kennisnetwerk CVA Nederland

Voorzitter en penningmeester
Dhr. dr. G. Beusmanshuisarts n.p., MUMC+ Maastricht 
 
Leden
Mw. drs. L. van der Dussen, revalidatiearts, revalidatiecentrum Merem-De Trappenberg, Almere 
Dhr. dr. H. Kerkhoff, neuroloog, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht 
Mw. M. Kuijpens, fysiotherapeut, directeur Core Active, Amsterdam 
Dhr. mr. M. Lindhout, beleidsmedewerker Hersenletsel.nl 
Dhr. drs. D. Raymakersspecialist ouderengeneeskunde n.p. 
Mw. D. Vis-Ramaker, revalidatieverpleegkundige MNR revalidatiespecialisten Klimmendaal, Arnhem