Scholing en onderzoek

Omdat het samenwerken in een ketenverband bijzondere expertise vraagt van zowel de ketencoördinator als de zorgverleners die werkzaam zijn in ketens, organiseert het Kennisnetwerk CVA Nederland verschillende ondersteunende activiteiten op het gebied van scholing. Een maal per jaar vindt het symposium plaats dat elk jaar gericht is op kennisverspreiding over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van richtlijnen en onderzoek. Daarnaast organiseert het Kennisnetwerk CVA Nederland eendaagse scholingen waarin zorgverleners, met de taak om zorgvernieuwingsprojecten te begeleiden binnen hun instelling, zich verdiepen in hoe je je doelen effectief bereikt. Zorginhoudelijke scholingen worden via de agenda op de website bekend gemaakt. Gestreefd wordt naar een overzichtelijk multidisciplinair aanbod.