Reflectie op kwaliteit

In 2012 heeft het Kennisnetwerk CVA Nederland alle aangesloten ketens een ketenevaluatie aangeboden. Een digitaal instrument dat, op basis van het samenwerkingsproces dat in ketens vormgegeven is, weergeeft waar je als keten staat en welke ketenelementen mogelijk nog verbetering behoeven. Op basis van deze resultaten konden ketens met elkaar de verbinding aangaan. In 2015 is deze evaluatie herhaald waardoor er een landelijk beeld ontstaat van de evaluatie van de samenwerking in de ketens. In 2019 staat voor de derde maal de ketenevaluatie op het programma. Als vervolg op deze evaluatie is de ketenvisitatie ontwikkeld. Waar de ketenevaluatie een toetsing is door de keten zelf, is de ketenvisitatie een toetsing door opgeleide ketenvisiteurs. De ketenvisitatie vindt plaats op locatie en is uitsluitend gericht op de ketenelementen. Een uniek instrument, dat alleen voor de CVA zorg inzetbaar is.