George Beusmans prijs

Op initiatief van het bestuur van de Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland wordt tijdens het symposium, dat ieder najaar wordt georganiseerd, de George Beusmans Innovatieprijs uitgereikt. Feitelijk worden ieder jaar twee prijzen uitgereikt, namelijk een Zorginnovatieprijs en een Wetenschapsprijs.

Doel van deze prijzen is het waarderen van bijzondere initiatieven die de zorg voor mensen met een CVA/NAH verbeteren. Met het uitreiken van deze prijzen wordt gestimuleerd dat anderen leren van de zorginnovaties die betekenisvolle resultaten laten zien en dat wetenschappelijk onderzoek zijn weg vindt naar alle betrokkenen bij de zorg voor mensen met een CVA/ NAH.

Dr. George Beusmans (1944-2020) was, sinds de oprichting tot en met 2019, voorzitter van de Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland. In deze functie heeft hij samen met diverse bestuursleden en medewerkers van het bureau, de kennisontwikkeling en -verspreiding over het verbeteren van de kwaliteit van CVA-zorg in Nederland gestimuleerd. Met deze naar hem vernoemde prijs eren wij Dr. George Beusmans voor zijn onvoorwaardelijke inzet als oud-voorzitter.

De Prijzen

De prijs voor de beste zorginnovatie bestaat uit een beeldje. De prijs voor de beste wetenschappelijke poster is een bescheiden geldbedrag. Daarnaast wordt via diverse communicatiekanalen bekendheid gegeven aan de winnende posters. Alle posters worden opgenomen in de Kennisbank van het Kennisnetwerk CVA.

Beoordeling

De beoordeling voor beide prijzen vindt plaats in twee rondes. Via een open uitnodiging kunnen zowel zorginnovaties als wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een poster worden ingediend. Een deskundige jury bepaalt aan de hand van diverse criteria welke posters tijdens het symposium gepitcht mogen worden. In totaal worden hiervoor 4 zorginnovaties en 4 wetenschappelijke onderzoeken geselecteerd. Tijdens het symposium bepalen de juryleden op basis van de pitches wie de uiteindelijke winnaars van de prijzen worden.

De criteria voor de Zorginnovatieprijs zijn:

 • Klinische relevantie
 • Maatschappelijke relevantie
 • Patient empowerment
 • Levensvatbaarheid

De criteria voor de Wetenschapsprijs zijn:

 • Innovatief karakter
 • Klinische relevantie
 • Methodologische kracht  
 • Patiëntenparticipatie

Criteria voor de pitch:

 • Inhoudelijk overtuigend
 • Aansprekende presentatie
 • Kort en bondig (binnen beschikbare tijd)
 • Inspirerende pitch

De Jury van de George Beusmans prijs 2020 bestaat uit:

 • Patiënt
 • Zorgverlener
 • Zorgverzekeraar
 • Een van de winnaars van de posterprijs van het voorgaande jaar
 • Bestuurslid van het Kennisnetwerk CVA NL (voorzitter)
Karin Kanselaar en Annette Braars voor Youngstroketoolbox

Winnaars van 2011 tot heden

Zorginnovatieprijs

 Jaar Naam project Indiener(s)
2019 Youngstroke toolbox Karin Kanselaar en Annette Baars
2018 Samen revalideren met naasten Marike Jansen, Wietske Meijer en Eugenie Brinkhof
2017 Informatieavond na een beroerte   Pien Slingerland
2016 eRevalidatie. Zelfstandig revalideren in de thuissituatie Michelle Bernhardi (fysiotherapeut, Roessingh Centrum voor Revalidatie), Bauke Boezeman (ergotherapeut, Merem, Behandelcentra), Ilona Damen (logopedist, Centrum voor Revalidatie) en Ina Flierman (projectleider eHealth, Roessingh Centrum voor Revalidatie)
2015 Novalab: de brug tussen wetenschap en praktijk door Danielle Krabbe, ergotherapeut en Milou Nijland, fysiotherapeut van Roessingh, centrum voor revalidatie.
2014 Verder met een CVA met Hersenz Judith Zadoks
2013 ‘Sturen op kwaliteit in de zorg’ Lumien van der Meer, Fysiotherapeut RRC, ketencoordinator stroke service LUMC en Knowledge broker en Yvon Braam, Senior kwaliteitsadviseur Herstelzorg LUMC
2012 dubbelklik naar zelfmanagement‘ de zorgsite als middel om de CVA-client en mantelzorger zelfregie te geven Joke Driessen, projectleider CVA ketenzorg Quartz en Ruth Kempers, verpleegkundig expert De Zorgboog  
2011 ‘Boodschappenlijst maken op internet Margot Vermeulen, logopedist Reade

Wetenschapsprijs

Jaar Naam project Indiener(s)
2019 Who is at risk for decline in activities of daily living after first-ever stroke? A meta-analysis and systematic review Roderick Wondergem
2018 Digitalisering van het neuropsychologisch onderzoek Isabel Gosselt
2017 Hersenschokjes: vroeg of laat na CVA? Een systematische review en meta-analyse Eline van Lieshout, Anne Visser, Bart van der Worp, Rick Dijkhuizen