George Beusmans prijs

Op initiatief van het bestuur van de Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland wordt tijdens het symposium, dat ieder najaar wordt georganiseerd, de George Beusmans Innovatieprijs uitgereikt. Feitelijk worden ieder jaar twee prijzen uitgereikt, namelijk een Zorginnovatieprijs en een Wetenschapsprijs.

Doel van deze prijzen is het waarderen van bijzondere initiatieven die de zorg voor mensen met een CVA/NAH verbeteren. Met het uitreiken van deze prijzen wordt gestimuleerd dat anderen leren van de zorginnovaties die betekenisvolle resultaten laten zien en dat wetenschappelijk onderzoek zijn weg vindt naar alle betrokkenen bij de zorg voor mensen met een CVA/ NAH.

Dr. George Beusmans (1944-2020) was, sinds de oprichting tot en met 2019, voorzitter van de Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland. In deze functie heeft hij samen met diverse bestuursleden en medewerkers van het bureau, de kennisontwikkeling en -verspreiding over het verbeteren van de kwaliteit van CVA-zorg in Nederland gestimuleerd. Met deze naar hem vernoemde prijs eren wij Dr. George Beusmans voor zijn onvoorwaardelijke inzet als oud-voorzitter.

De Prijzen

De prijs voor zowel de beste zorginnovatie als de beste wetenschappelijke poster bestaat uit een beeldje.  Daarnaast wordt via diverse communicatiekanalen bekendheid gegeven aan de winnende posters. Alle posters worden opgenomen in de Kennisbank van het Kennisnetwerk CVA.

Beoordeling

De beoordeling voor beide prijzen vindt plaats in twee rondes. Via een open uitnodiging kunnen zowel zorginnovaties als wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een poster worden ingediend. Een deskundige jury bepaalt aan de hand van diverse criteria welke posters tijdens het symposium gepitcht mogen worden. Tijdens het symposium maakt de jury op basis van de posters en de vlogs bekend wie de uiteindelijke winnaars van de prijzen worden.

De criteria voor de Zorginnovatieprijs zijn:

 • Klinische relevantie
 • Maatschappelijke relevantie
 • Patient empowerment
 • Levensvatbaarheid

De criteria voor de Wetenschapsprijs zijn:

 • Innovatief karakter
 • Klinische relevantie
 • Methodologische kracht  
 • Patiëntenparticipatie

Criteria voor de pitch:

 • Inhoudelijk overtuigend
 • Aansprekende presentatie
 • Kort en bondig (binnen beschikbare tijd)
 • Inspirerende pitch

De Jury van de George Beusmans prijs 2021 bestaat uit:

 • Patiënt
 • Zorgverlener
 • Zorgverzekeraar
 • Een van de winnaars van de posterprijs van het voorgaande jaar
 • Bestuurslid van het Kennisnetwerk CVA NL (voorzitter)

Winnaars van 2011 tot heden

Winnaars Innovatieprijs 2021: Isabella van Dijk, Judith Zadoks, Frank Willem Hoogervorst
Winnaars wetenschapsprijs Milou Dupuits, Simone Sep, Jeanine Verbunt, Hans Bosma, Jacques van Eijk

Zorginnovatieprijs

JaarNaam ProjectIndiener(s)
2021CasemanagementJudith Zadoks, Frank Willem Hoogervorst, Isabella van Dijk
2020IkoefenzelfSander Houdijk
2019Youngstroke toolboxKarin Kanselaar en Annette Baars
2018Samen revalideren met naastenMarike Jansen, Wietske Meijer en Eugenie Brinkhof
2017Informatieavond na een beroertePien Slingerland
2016eRevalidatie. Zelfstandig revalideren in de thuissituatieMichelle Bernhardi (fysiotherapeut, Roessingh Centrum voor Revalidatie), Bauke Boezeman (ergotherapeut, Merem, Behandelcentra), Ilona Damen (logopedist, Centrum voor Revalidatie) en Ina Flierman (projectleider eHealth, Roessingh Centrum voor Revalidatie)
2015Novalab: de brug tussen wetenschap en praktijk doorDanielle Krabbe, ergotherapeut en Milou Nijland, fysiotherapeut van Roessingh, centrum voor revalidatie.
2014Verder met een CVA met HersenzJudith Zadoks
2013‘Sturen op kwaliteit in de zorg’Lumien van der Meer, Fysiotherapeut RRC, ketencoordinator stroke service LUMC en Knowledge broker en Yvon Braam, Senior kwaliteitsadviseur Herstelzorg LUMC
2012dubbelklik naar zelfmanagement‘ de zorgsite als middel om de CVA-client en mantelzorger zelfregie te gevenJoke Driessen, projectleider CVA ketenzorg Quartz en Ruth Kempers, verpleegkundig expert De Zorgboog
2011‘Boodschappenlijst maken op internetMargot Vermeulen, logopedist Reade

Wetenschapsprijs

JaarNaam ProjectIndiener(s)
2021Zelfmanagementondersteuning door ervaringsdeskundigen na revalidatie met hersenletsel: een procesevaluatieMiloe Dupuits, Simone Sep, Jeanine Verbunt, Hans Bosma, Jacques van Eijk
2020ECO Stroke TrialJ. Slenders, J. de Graaf, M. Post, C. van Heugten, R. van den Berg, V. Kwa, A. Visser-Meily
2019Who is at risk for decline in activities of daily living after first-ever stroke? A meta-analysis and systematic reviewRoderick Wondergem
2018Digitalisering van het neuropsychologisch onderzoekIsabel Gosselt
2017Hersenschokjes: vroeg of laat na CVA? Een systematische review en meta-analyseEline van Lieshout, Anne Visser, Bart van der Worp, Rick Dijkhuizen