Zomer

26 juli 2017
Zomer

We zitten midden in de zomer en laten graag nog even van ons horen.

We hebben hard gewerkt aan een nieuwe inrichting van onze activiteiten. Wijzigingen in de financiering en nieuwe werkvormen hebben geleid tot nieuwe keuzes en prioriteiten. Deze inspanningen hebben een stevige organisatie en een mooie portfolio van activiteiten als resultaat. Deze overgangsfase met Johanna Haanstra aan het roer is voltooid. De komende jaren zal de focus liggen op verdere uitbouw van de activiteiten (zoals ketenevaluaties en -visitaties en verbeterprojecten o.a. met ondersteuning  van de knowledges brokers) en de samenwerking met gelijksoortige organisaties. Dit is de uitdaging voor de nieuwe directeur Helene Voogdt en organisatorisch manager Monique Bergsma.