Wat er toe doet: het leven als startpunt van een consult

1 februari 2017
Wat er toe doet: het leven als startpunt van een consult

Wat er toe doet helpt mensen met een hart- of vaataandoening duidelijk te maken wat belangrijk is in hun leven. Dit gebeurt vóór zij gesprekken aangaan en keuzes maken over hun gezondheid. In vier online vragen krijgen zij een beeld wat belangrijk in hun leven op dit moment is. Daarnaast wordt duidelijk wat mensen willen kunnen én wat ze hiervoor nodig hebben. De uitkomsten kunnen ter voorbereiding op een consult met de zorgverlener gebruikt worden.

Anke Vervoord, directeur van De Hart&Vaatgroep: “Wat er toe doet maakt iemands leven het startpunt van een gesprek, daar waar meestal de ziekte het vertrekpunt is”.

Wat er toe doet is ontwikkeld door De Hart&Vaatgroep, in samenwerking met mensen met een hart- of vaataandoening, hart- en vaatspecialisten, kaderhuisartsen, gezondheidspsychologen, een maatschappelijk werkende, hart- en vaatverpleegkundigen (inclusief hartfalen en beroerte) en praktijkondersteuners CVRM.

Voor mensen met een hart- of vaataandoening
Wat er toe doet geeft patiënten inzicht in hun eigen motivatie, dat wat er werkelijk voor hen toe doet op dit moment. Mensen kunnen hun antwoorden op de vier vragen meenemen naar hun zorgverlener. Dit biedt houvast voor gesprekken over gezondheid en keuzes. Daarnaast geven mensen met een hart- of vaataandoening aan dat zij Wat er toe doet ook voor zichzelf gebruiken.
“Als mijn gezondheid goed is kan ik meer betekenen voor mijn kinderen”

Voor zorgverleners
Wat er toe doet geeft zorgverleners een, affectief, vertrekpunt voor een consult over behandel- of zorgdoelen of leefstijl. Het helpt zorgverleners het gesprek af te stemmen op de wensen van de patiënt, aan te sluiten bij diens motivatie en te komen tot passende zorg. Het concept is gebaseerd op wetenschappelijke kennis over gezondheid en motivatie. Zorgverleners geven aan dat Wat er toe doet bijdraagt aan bewustwording en motivatie. Zorgverleners kunnen patiënten vragen voorafgaand aan het consult de vier vragen van Wat er toe doet te beantwoorden.
“Een patiënt gaf aan dat hij een nieuwe rol had gekregen. Dat beviel hem wel”

Brede toepassing
De toepassing van Wat er toe doet is breed, bijvoorbeeld als voorbereiding op behandelkeuzes (medicijnen, wel of niet (meer) opereren), een individueel zorgplan of een gesprek over leefstijlaanpassing of revalidatie. De uitkomsten van Wat er toe doet worden weergegeven op 1 pagina. Wat er toe doet is van de patiënt; deze beslist over het wel of niet opslaan of delen van gegevens. Wat er toe doet is niet statisch; uitkomsten kunnen variëren in de tijd, naar gelang de ziektefase, situatie of gesteldheid van de patiënt.
“Dat wat een patiënt wil kun je gebruiken in je gesprek”

Regie voor mensen met een hart- of vaataandoening
De Hart&Vaatgroep vindt het belangrijk dat mensen waar mogelijk de regie behouden over hun leven en de zorg voor hun hart- of vaataandoening. Wat er toe doet helpt patiënten en hun zorgverleners hier vorm aan te geven. Wat er toe doet past in persoonsgerichte zorg en gaat vooraf aan andere ondersteunende middelen, zoals de 3 Goede vragen.

Meer informatie
U vindt Wat er toe doet op www.hartenvaatgroep.nl/watertoedoet. Hier staat ook informatie voor zorgverleners over het werken met Wat er toe doet, zoals een flyer voor patiënten met de link en praktische tips voor patiëntgesprekken. Wilt u meer weten en zelf aan de slag? Neem dan contact op met Inge van den Broek per e-mail; i.vandenbroek@hartenvaatgroep.nl, telefoon 088-1111611 of 06-29323282.

De Hart&Vaatgroep
De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl.

Wat er toe doet maakt onderdeel uit van het programma PG Werkt Samen, een samenwerkingsverband van patiëntenkoepels Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz. Het project is ondersteund door PGOsupport.

Het Kennisnetwerk CVA NL ontvangt regelmatig verzoeken van externe organisaties om CVA-gerelateerde symposia, workshops, scholingen etc. onder de aandacht te brengen van onze leden. Deze informatie willen wij jullie niet onthouden en plaatsen wij op onze website onder NIEUWS. Het Kennisnetwerk draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud.