Volumenormen voor CVAzorg?

18 april 2013
Volumenormen voor CVAzorg?
Zorgverzekeraars Nederland heeft onlangs een nota ('Kwaliteitsvisie spoedeisende zorg', februari 2013) het licht doen verschijnen. Zoals de naam al zegt wordt in deze notitie een visie ontplooid over hoe de spoedeisende zorg in Nederland er uit zou moeten zien. Voor spoedeisende neurologische zorg wordt alleen ingegaan op de opvang van de acute beroerte. Er worden een aantal structuur- en procesindicatoren genoemd waaraan de zorg moet voldoen. Daarbovenop wordt een volumenorm gespecificeerd: jaarlijks moeten minimaal 350 patiënten met een beroerte in het betreffende ziekenhuis worden behandeld. Deze norm is gebaseerd op zeer beperkt onderzoek dat inderdaad lijkt uit te wijzen dat naarmate het volume van CVApatienten groter is, de uitkomsten beter worden. Als we nu 20 centra voor acute CVAopvang in Nederland zouden hebben, zou de gemiddelde toename van begin-tot-deur tijd door langere reistijd slechts 10 minuten zijn. Dit kan goed gecompenseerd worden door zeer korte deur-tot-naaldtijden in het centrum. Dit geldt alleen voor de grote steden, maar in menig andere regio moet de rekensom nauwkeurig overgedaan worden. Voordat we haasten naar een sterke centralisatie van zorg, is het nuttig te kijken wat wij hiervan weten in Nederland. Op basis van de Kennisnetwerk CVA Nederland benchmarkgegevens hebben we een analyse gedaan waaruit geen relatie blijkt tussen volume CVA patiënten en deur-tot-naaldtijd en trombolysepercentage. Geen steun voor verregaande concentratie op grond van deze gegevens. Hier bijgesloten een poster die in mei op de European Stroke Conference in Londen getoond zal worden met deze analyse.
Martien Limburg
Bijlage(n):