Variatie in trombolyse in Nederland

7 mei 2013
Variatie in trombolyse in Nederland
Variatie in trombolyse in Nederland
Er blijkt nogal wat variatie in handelen te bestaan tussen Nederlandse vasculaire neurologen. Uit een enquete onder alle Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat de richtlijnen ruimte overlaten voor de individuele neurologen bij de beslissing wie er getrombolyseerd wordt. 57% van de neurologen gaat actief een te hoge bloeddruk behandelen, terwijl 35% afwacht tot de bloeddruk spontaan voldoende gedaald is. Hoewel de richtlijnen suggeren dat er eerst bloedonderzoek gedaan moet worden, besluit 28% van de neurologen terwille van de snelheid toch alvast te trombolyseren. Deze verscheidenheid in handelen wordt veroorzaakt door gebrek aan feiten. Verder wetenschappelijk onderzoek is geboden, maar de CVA Benchmark zal ons in de toekomst hier ook veel over kunnen vertellen.
Bijlage(n):