Vacature directeur Kennisnetwerk CVA NL

23 februari 2017
Vacature directeur Kennisnetwerk CVA NL

Het Kennisnetwerk CVA NL (KNCN) heeft sinds 2015 gewerkt aan een nieuwe inrichting van de activiteiten. Wijzigingen in de financiering en nieuwe werkvormen hebben geleid tot nieuwe keuzes en prioriteiten. Deze inspanningen hebben een stevige organisatie en een mooie portfolio van activiteiten als resultaat. Deze overgangsfase is door de huidige directeur voltooid. Zij beëindigt hiermee haar betrokkenheid bij het KNCN. De komende jaren zal de focus liggen op verdere uitbouw van de activiteiten en de samenwerking met gelijksoortige organisaties. Dit is de uitdaging voor de nieuwe directeur: belangenbehartiger en projectcoördinator.

De kennisinfrastructuur wordt verbeterd door een kennisbank in te richten met goede “best practices” van zorg in acute, revalidatie en chronische fase. Samen met andere kennisorganisaties wordt gewerkt aan eenvoudige ontsluiting van  informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van CVA-zorg via onze website. Als Kennisnetwerk bieden wij ondersteuning bij de implementatie van optimale zorg voor de CVA-patiënt. De benchmark in de keten, het zelfevaluatie instrument, de patiënt evaluatie, de keten-visitatie en het  Knowledge Brokers netwerk zullen verder uitgerold worden. Dit kan er mede voor zorgen dat de samenwerking tussen de keten -en andere gelijksoortige organisaties- versterkt wordt. Het betrekken van de eerste lijn bij de zorg voor de CVA patiënt in de chronische fase, alsmede het inzetten  van de website als informatiebron voor de patiënt zijn belangrijke aandachtspunten voor de komende jaren.

Voor deze nieuwe fase zijn we op zoek naar een Directeur voor 24 uur per week.

Voor de vacature, zie bijlage.

Bijlage(n):