Symposium 'Is de zorg standaard voor de CVA-patient?', 21 november 2014 te Zeist

4 september 2014
Symposium 'Is de zorg standaard voor de CVA-patient?', 21 november 2014 te Zeist

http://www.kennisnetwerkcva.nl/sites/default/files/dsc_0369.jpg

Beste allemaal,

Zo na de zomervakantie van velen van jullie attenderen we jullie graag nog eens op het door de werkgroep Opleiding en Scholing georganiseerde symposium 'Is de zorg standaard voor de CVA-patient?', op 21 november a.s. te Zeist.

Het antwoord op bovenstaande vraag lijkt makkelijk te beantwoorden; de zorg is toch niet standaard? Iedere CVA-patiënt heeft recht op een individueel zorgplan waarbij de zorg afgestemd wordt op de specifieke problemen, behoeften en wensen van deze patiënt en zijn naasten. De Zorgstandaard CVA/TIA, uitgegeven in november 2012, geeft duidelijke kaders wat goede zorg is die patiënten in de zorgketen in het algemeen mogen verwachten. Het is een handig hulpmiddel om onze zorg te beschrijven en voor patiënten om onze zorg te toetsen.

In dit symposium presenteren we nieuwe kennis over diagnostiek, behandeling en organisatie van zorg. De sprekers slaan een brug met de praktijk; hoe kunnen we deze nieuwe kennis gebruiken om op maat goede zorg te geven in de hele keten?
Simonne van Gennip, journalist en schrijfster van het boek 'een foutje in mijn hoofd', zal als ervaringsdeskundige ook op dit thema in gaan.

U wordt van harte uitgenodigd om een poster te presenteren over zorgvernieuwing of wetenschappelijk onderzoek met een directe relatie met CVA-zorg. Graag aanmelden voor 1 oktober a.s.
Ook dit jaar weer zal door het bestuur van het Kennisnetwerk CVA NL de “George Beusmans CVA innovatieprijs” voor de beste ketenzorginnovatie worden toegekend.

We vragen u hierbij tevens om mogelijk geinteresseerden te attenderen op het symposium en de mogelijkheid om een poster in te dienen.

Zie programma (ook in bijlage) of via onderstaande link:
http://www.kennisnetwerkcva.nl/programma-symposium-de-zorg-standaard

Inschrijven voor het symposium kan hier.

Graag tot 21 november!

Bijlage(n):
BijlageGrootte
PDF icon programma_symposium_21-11-2014_3.pdf70.86 KB