Symposium 11-11-11

13 februari 2011
Symposium 11-11-11

De werkgroep opleiding en scholing organiseert dit jaar op 11-11-11 wederom een symposium in het Triavium te Nijmegen.

Thema: vorderingen in de CVA-zorg. Voor het plenaire ochtendgedeelte zullen gerenommeerde sprekers uit de CVA-zorg worden uitgenodigd. In de middag vinden parallelsessies plaats. Er is weer gelegenheid voor posterpresentaties over innovaties in de zorg en de vertaalslag van wetenschap naar zorg.

Noteer het symposium alvast op deze prachtige datum in uw agenda.

Meer informatie volgt spoedig!!!!