Subsidie voor project Samen beslissen in revalidatie van patiënten met een CVA en zorg thuis

22 november 2016
Subsidie voor project Samen beslissen in revalidatie van patiënten met een CVA en zorg thuis

Vanaf november 2016 start in de CVA revalidatie een project rondom samen beslissen. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft hiervoor in het kader van de subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg  een subsidie van half miljoen beschikbaar gesteld. Het project heeft een looptijd van 2 jaar.

De subsidie is bedoeld voor de implementatie van gedeelde besluitvorming in het proces van revalidatie van patiënten met een CVA en de zorg thuis.  Het project omvat een implementatieprogramma in vier revalidatiecentra en betrokken eerstelijns CVA netwerken. Daarnaast is er specifiek aandacht voor de ontwikkeling en implementatie van (na)scholingsprogramma’s en keuzeinstrumenten die rekening houden met de toepassing van samen beslissen in relatie tot gevolgen van de CVA. Hier ligt een relatie met de projecten Thuis na CVA/TIA en ontwikkeling van 2 keuzehulpen. De kennis die in het project wordt ontwikkeld, wordt sectorbreed verspreid.

Het project is een initiatief van het Kennisnetwerk CVA Nederland en Hersenletsel.nl. In het project zijn Revalidatie Nederland, beroepsorganisaties, zorgverzekeraar CZ en eerstelijnsorganisaties betrokken.

Meer informatie over het project verschijnt op de website van Kennisnetwerk CVA Nederland. Revalidatiecentra worden rechtstreeks geïnformeerd over de wijze waarop zij hun belangstelling kenbaar kunnen maken om deel te nemen aan het project.

Voor een overzicht van de gesubsidieerde project zie de website van het Zorginstituut: https://www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit/subsidie+transparantie+zorg

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de projectleider dr. ir. Helene Voogdt (hrvoogdt@gmail.com ) of Suus Benjaminsen (s.benjaminsen@kennisnetwerkcva.nl).