Stagiair(e) gezocht! Hoe verbeter je de CVA Zorgketen met behulp van het verzamelen van patiëntgegevens?

21 juni 2017
Stagiair(e) gezocht! Hoe verbeter je de CVA Zorgketen met behulp van het verzamelen van patiëntgegevens?

Doel van de stageopdracht is om te onderzoeken op welke manieren het mogelijk is om aan de hand van het verzamelen van gegevens van patiënten met een CVA en hun naasten een zorgketen te verbeteren.

Er is een divers scala aan meetmethoden en instrumenten ontwikkeld om patiënten met een CVA en hun naasten te bevragen welke verbeteringen wenselijk zijn in de zorg. De insteek van deze onderzoeken is veelal verschillend en de uitkomsten daarmee ook. Het Kennisnetwerk CVA NL stimuleert dat patiënten betrokken worden bij de verbetering van de zorg. Zij stuiten daarop op een veelheid aan methoden en instrumenten die ieder hun eigen uitkomsten genereren.

Stageopdracht is om een overzicht te maken van de methoden en instrumenten die ontwikkeld zijn met voor ieder het doel beschreven wat zij beogen. En om de vraag van ketencoördinatoren CVA (hersenbloeding of –infarct) te inventariseren met de vraag naar welke informatie zij op zoek zijn als zij zorgvragers en naasten bevragen over de ervaren zorg.

Activiteiten die leiden tot het overzicht van vragen en antwoorden:

Inventariseer welke methoden/instrumenten er zijn.
Beschrijf welke doelen zij voor ogen hebben en op welke manier die behaald worden.
Op welke vragen willen ketencoördinatoren CVA een antwoord?
Maak een structuur waarin vragen van keten coördinatoren leiden naar de juiste methode/instrument.

Voor meer informatie: monique.bergsma@kennisnetwerkcva.nl

06-46634779 (ma, di en do)