Rapport Waardecreatie van Werken aan Zorg (VWS)

15 maart 2012
Rapport Waardecreatie van Werken aan Zorg (VWS)

Begin maart 2012 is het rapport ‘Waardecreatie’ van Werken aan Zorg (ministerie van VWS) verschenen waarin onder meer een analyse gemaakt is van de acute CVA zorg in Nederland. Er zijn in de literatuur aanwijzingen te vinden dat grotere CVA centra betere uitkomsten van zorg hebben. Als die literatuurgegevens toegepast worden op de Nederlandse situatie dan volgt daaruit een aanbeveling het aantal plaatsen waar acute CVA zorg wordt geleverd te beperken tot een aantal tussen 10 en 63. Dit zal nog nadere discussie nodig hebben, maar duidelijk is wel dat de toon gezet is. In de komende discussie zal zeker besproken worden of er inderdaad argumenten zijn dat wellicht de kleinste ziekenhuizen deze zorg niet meer moeten leveren.
Bij de analyse in dit rapport (blz 116 - 129) heeft men afgezet het voordeel van grotere centra, waarvan er dus minder zullen zijn hetgeen een nadeel betekent van grotere reiskosten. Als je het voor- tegen dit nadeel afzet volgt daaruit het aantal acute CVA-zorgcentra te beperken tot een aantal tussen 10 en 63. Dat is op zich al erg ruim, als we bedenken dat er ongeveer 85 tot 90 ziekenhuizen in Nederland zijn. Verder heeft men geen rekening gehouden met de toegenomen 'begin tot deur' tijd. Men merkt daar over op dat deze langere tijd bij grotere afstanden niet opweegt tegen de kortere 'deur tot naald' tijd in groter betere centra.
Ik denk dat de data zeker niet overtuigend zijn om dit soort beslissingen te nemen. Beter en meer onderzoek is hier nodig. Maar let wel: de discussie is geopend: moeten we minder ziekenhuizen hebben die trombolyse doen?

Martien Limburg

Bijlage(n):