Posters en presentaties symposium Up (to) date CVA

21 december 2017
Posters en presentaties symposium Up (to) date CVA

POSTERS
Iedere zorgverlener die een zorgvernieuwingsproject heeft, was uitgenodigd om dit weer te geven in een poster. Een overzichtelijke weergave van de resultaten van een project die leiden tot betere zorg voor patienten en naasten. De posters zijn voorzien van contactgegevens en bieden inspiratie om ook aan de slag te gaan!

PRESENTATIES
De presentaties van de sprekers zijn te vinden via de onderstaande linken:

 

 

Welkomstwoord – dr. Helene Voogdt, directeur Kennisnetwerk CVA

Richtlijnen revalidatie na een beroerte, wat moeten we weten? - prof Gert Kwakkel, Hoogleraar Neurorevalidatie VU Medisch Centrum & Revalidatiecentrum

Exploring the Human Connectome - Dr. Martijn v.d. Heuvel, onderzoeker UMC Utrecht Brain Center Rudolf Magnus

Gedeelde besluitvorming in de CVA revalidatie - Vincent Kortleve, fysiotherapeut/MA Psychologie en docent/trainer bij Viaperspectief

Update vanuit cliënt perspectief - Henk Lindeman, auteur van ‘Hersteld maar niet genezen’

Richtlijn spasticiteit (up to date) - Prof. dr. Sander Geurts, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, Radboudumc, Nijmege

Sociale cognitie - Prof.dr. Joke Spikman, Adjunct Hoogleraar, "Medische neuropsychologie, in het bijzonder de neuropsychologische revalidatie

Young stroke - Karin Kanselaar, verpleegkundig specialist neurovasculaire aandoeningen Radboud UMC samen met ervaringsdeskundigen Tatiana Gielis, Patricia van de Pol en Yvonne Schonewille-Feskens

Ervaringsdeskundige in praktijk. Hoe doe je dat? - Harmen Hidding en Marleen Kampert, peer counselors  Reade Ruth Wobma, onderzoeker Reade 

Nieuwe mogelijkheden in de cognitieve diagnostiek - Drs. Lauriane Spreij, onderzoeker, Tjamke Strikwerda, ergotherapeut, afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport, UMC Utrecht

De slaap na een CVA - Drs. S. Dujardin, Neuroloog, Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, Interuniversitair diploma in de klinische neurofysiologie (Frankrijk), Bijzonder beroepstitel in de neurologische revalidatie (België). 

Knowledge Brokers ontmoeten elkaar! Presentatie van goede voorbeelden van zorginnovatie. Gonda Levering, Sientje Kolster, Linda Paulus. Knowledge brokers 2017

Kennisnetwerk 2017 - terugblik activiteiten (presentatie op beeldschermen)