Persoonlijke aanpak bij leefstijlverandering maakt het verschil

2 mei 2013
Persoonlijke aanpak bij leefstijlverandering maakt het verschil

PERSBERICHT Hart&Vaatgroep
Den Haag, 25 april 2013

Persoonlijke aanpak bij leefstijlverandering maakt het verschil.
Ervaringen hart-en vaatpatiënten in kaart gebracht

De Hart&Vaatgroep heeft de kwaliteitscriteria Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) ontwikkeld om de CVRM zorg en daarmee de kwaliteit van leven van deze grote groep mensen te verbeteren. Deze criteria zijn ontwikkeld aan de hand van een aantal raadplegingen onder de mensen met een (verhoogd risico op) hart- of vaatziekte. Het rapport "Meer resultaat door begeleiding op maat" is vandaag verschenen.

Jaarlijks sterven circa 39.000 Nederlanders aan een hart- of vaatziekte, waaronder hartinfarcten en hersenbloedingen. Daarnaast ondervindt een nog grotere groep problemen in het dagelijks leven door de invaliderende gevolgen van deze ziekten. Vrijwel altijd is hier sprake van slagaderverkalking, of atherosclerose. Door adequate behandeling van deze atherosclerose, vasculair risicomanagement genaamd, zijn deze vormen van hart- en vaatziekten en de gevolgen daarvan deels te voorkomen of te vertragen. Om de zorg en begeleiding van mensen met (een verhoogd risico op) een hart- of vaatziekte te verbeteren is in 2009 de Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement van het Platform Vitale Vaten verschenen. Leefstijlverandering is hierbij het sleutelwoord.

Het veranderen van leefstijl is voor de meeste mensen moeilijk. Professionele begeleiding is hiervoor noodzakelijk, maar wordt nog niet overal geboden. Deze begeleiding is maatwerk. Conform de zorgstandaard komen de afspraken hiervoor in een samenwerking tussen patiënt en zorgverlener tot stand. Hiervoor is een veranderde rol nodig van de zorgverlener én patiënt. Dit gaat niet vanzelf. Patiënten vinden het belangrijk dat de zorgverlener zich in de belevingswereld van de patiënt verplaatst. Het gaat om het leven van die patiënt. Patiënten kunnen en zullen hun leefstijl alleen dan veranderen wanneer het een verband heeft met de prioriteiten in hun leven en de veranderingen inpasbaar zijn in hun dagelijks leven. Het advies en de begeleiding bij leefstijlveranderingen moet daarop inspelen: Wat is op dat moment belangrijk in zijn leven, waar loopt hij tegenaan, wat wil hij veranderen? En welke hulp heeft hij daarbij nodig? Aan de hand van de antwoorden op deze vragen worden met de patiënt afspraken gemaakt en vastgelegd in een individueel zorgplan.

Er is een groot aanbod van informatie, tools, trainingen en (beweeg)activiteiten die kunnen helpen bij leefstijlveranderingen. In de praktijk wordt nog veel te weinig gebruik gemaakt van een individueel zorgplan en andere hulpmiddelen. Hoe meer en beter dit aanbod aansluit op  de wensen van de patiënt, des de groter de kans op succes. Ook cultuursensitief denken hoort hierbij. De sleutel voor dit succes ligt bij zorgverleners én patiënten: multidisciplinaire samenwerking, waarbij de patiënt daadwerkelijk centraal staat.

De Hart&Vaatgroep heeft de wensen en behoeften van mensen met (een verhoogd risico op) een hart- of vaatziekte overzichtelijk samengevat in de set kwaliteitscriteria Cardiovasculair Risicomanagement. Deze kwaliteitscriteria kunnen door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gebruikt worden om te werken aan patiëntgerichte kwaliteitsverbeteringen.

De Hart&Vaatgroep bespeurt geregeld cynisme daar waar het gaat over de resultaten van leefstijlbegeleiding. Maar patiëntenervaringen weerspreken dit: als er sprake is van begeleiding op maat, is er meer mogelijk dan velen denken!

 

De Hart&Vaatgroep
Van en voor mensen met een hart-of vaatziekte De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten. De vereniging richt zich zowel landelijk als regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijlmanagement. Voor meer informatie kijkt u op www.hartenvaatgroep.nl>.

 

 

Nieuwe beroerte beter te voorspellen

Wie ooit een hartinfarct of een beroerte heeft gehad, weet straks beter hoe groot de kans op herhaling is. Dat melden artsen van het UMC Utrecht. Zie bijgaand artikel

(Advertentie)Click here to find out more!