Overdracht Ketenvisitatie instrument aan bestuur KNCN

28 maart 2017
Overdracht Ketenvisitatie instrument aan bestuur KNCN
,

Op 23 maart heeft de werkgroep Sturing en Borging officieel het Ketenvisitatie instrument over gedragen aan het bestuur van Kennisnetwerk CVA Nederland. Dit instrument is ontwikkeld als eerste ketenvisitatie instrument en wordt gebruikt om de kwaliteit van de het samenwerkingsverband van organisaties rond de CVA patiënt te toetsen aan de landelijke richtlijnen, het Zelfevaluatie instrument van Vilans en de landelijke benchmarkgegevens. In 2016 zijn 3 ketens gevisiteerd volgens deze methode. Beter commitment van ketenpartners, inzicht in kennis van ketenafspraken op de werkvloer, het delen van successen in de keten, waren de opbrengst voor de gevisiteerde ketens. Ieder keten heeft een verbeterplan op kunnen stellen na de ketenvisitatie waarmee zij een verbetercyclus in gang zetten om betere zorg voor de CVA patiënt te kunnen organiseren.  

Meer informatie: Monique Bergsma, Monique.bergsma@kennisnetwerkcva.nl, 06-46634779