Nieuwsbrief Alliantie Nederland Rookvrij

19 juli 2017
Nieuwsbrief Alliantie Nederland Rookvrij

Onderstaand vindt u de nieuwsbrief juni 2017 van de Alliantie Nederland Rookvrij. Een mooi en gevarieerd overzicht, dat laat zien dat er op veel plaatsen wordt gewerkt aan een rookvrij Nederland en bescherming van de jeugd!

De Alliantie Nederland Rookvrij! zet zich in voor een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.

info@alliantienr.nl
rookvrijegeneratie@alliantienr.nl
www.alliantienederlandrookvrij.nl

INTENTIEVERKLARING 'MAAK DE ZORG ROOKVRIJ'

Tabaksontmoediging leeft in de zorg. Daarom werd op Wereld Niet Roken Dag het Symposium 'Maak de zorg rookvrij' georganiseerd. Sprekers vertelden over hun aanpak en hun sleutels tot succes. Michel Rudolphie (voorzitter Alliantie Nederland Rookvrij en directeur KWF Kankerbestrijding) benadrukte het belang en het nut van de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie en van de bijdrage van de zorg. 

Tijdens het symposium werd een intentieverklaring ondertekend door negen zorgpartijen: KNMG, AJN Jeugdartsen, GGD GHOR Nederland, GGZ Nederland, NFU, het NHG, het Netwerk Verslavingszorg, NVZ en de NVZD (bestuurders in de zorg). Lees hier het volledige persbericht van de KNMG.

Floris Italianer, directeur Hartstichting en één van de initiatiefnemers van de Rookvrije Generatie, gaf namens de Alliantie Nederland Rookvrij een reactie: “Wij zijn blij dat dit grote collectief uit het zorgveld een concrete stap gaat zetten naar een Rookvrije Generatie". Lees hier zijn volledige reactie. 

VAN RIJN ONDERTEKENT MANIFEST ROOKVRIJE START
Staatssecretaris Van Rijn heeft op 31 mei 2017 het manifest Rookvrije Start ondertekend. Hiermee laat hij zien zich sterk te willen maken voor een rookvrije start voor ieder kind. Via Twitter doet hij de oproep aan alle professionals om zijn voorbeeld te volgen. De Taskforce Rookvrije Start roept alle zorgprofessionals op om ook het manifest te ondertekenen. De ambitie: 10.000 ondertekenaars voor het einde van dit jaar.

Teken hier.

TRIMBOS-INSTITUUT PUBLICEERT TWEE NIEUWE FACTSHEETS
Op Wereld Niet Roken Dag zijn twee nieuwe publicaties verschenen van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (onderdeel van het Trimbos-instituut): een notitie over Derdehands rook en een factsheet over Effecten van tabaksontmoedigende beleidsmaatregelen onder rokers met een lage sociaaleconomische status.

In de notitie Derdehands rook staat dat de precieze gezondheidsschade door derdehands rook nog niet bekend is, omdat er nog niet veel onderzoek naar gedaan is. Onderzoekers schatten wel dat 5 tot 60 procent van de gezondheidsschade die wordt toegeschreven aan meeroken, in werkelijkheid wordt veroorzaakt door derdehands rook.

In de factsheet Effecten van tabaksontmoedigende beleidsmaatregelen onder rokers met een lage sociaaleconomische status wordt ingegaan op het effect van beleidsmaatregelen onder deze groep, waarin vaker wordt gerookt dan onder mensen met een hoge sociaal economische status.

Prof. dr. Marc Willemsen, bijzonder hoogleraar tabaksontmoedigingsbeleid aan de Universiteit Maastricht en Sr. Adviseur Onderzoek en Beleid bij de Alliantie Nederland Rookvrij, benadrukt in dit kader onder meer het belang van vergoeding van cursussen om te stoppen met roken. Lees hier zijn volledige reactie. 

ROOKVRIJ PRIJS 2017 VOOR HESTER ZITVAST
Hester Zitvast ontvangt de Rookvrij prijs 2017! Elk jaar zet Clean Air Nederland een persoon of organisatie in het zonnetje die zich heeft ingezet om Nederland een stukje meer rookvrij te krijgen. Hester is een freelance tekstschrijver die afgelopen jaar diverse malen geschreven heeft over de rookoverlast in pretparken. Mede dankzij deze artikelen is een publieke discussie ontstaan waarbij uiteindelijk alle Nederlandse pretparken een rookverbod voor de wachtrijen hebben ingesteld. Lees meer. 

NIEUWE EUROBAROMETER
In aanloop naar Wereld Niet Roken Dag, publiceerde de Europese Commissie deze week de resultaten van de laatste Eurobarometer over rookgedrag en houding ten opzichte van tabak. Het totale aantal rokers in de EU is niet gedaald in de afgelopen jaren, terwijl het percentage Europese jongeren tussen 15 en 24 jaar dat rookt, is toegenomen. Volgens de Eurocommissaris voor Gezondheid, de Litouwer Vytenis Andriukaitis, onderstrepen deze resultaten het belang van implementatie van de Europese Tabaksproductenrichtlijn en verdere maatregelen om de jeugd te beschermen en een rookvrije samenleving te bevorderen. Lees het volledige rapport hier. 

OPROEPEN AAN HET ABP: STOP MET TABAK!
Stichting Rookpreventie Jeugd lanceerde op 31 mei jl. een campagne om een einde aan te maken aan het investeren in tabak door het ABP. Bij BNR riep ook Jos Aartsen het ABP hiertoe op. Hij deed deze oproep als bestuursvoorzitter van het Universitair Medisch Centrum Groningen en mede namens de andere Universitaire Medische Centra. Daarnaast deden internationaal vier mega investeringsmaatschappijen een oproep aan investeerders om zich achter hen te scharen en hun aandelen in tabak weg te doen.

ANTONI VAN LEEUWENHOEK OPROEP
Het nieuwe kabinet moet echt doorpakken op het gebied van tabaksontmoediging, vindt de raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek, het kankerinstituut in Amsterdam. De raad schreef op 30 mei 2017, een dag voor Wereld Niet Roken Dag, een brief met deze oproep aan de nieuwe onderhandelaars bij de formatie van een nieuw kabinet.

Ze noemen roken een van de heftigste verslavingen en vinden dat de tabaksindustrie "op schandelijke wijze'' hierop inspeelt, door intensieve marketing en een grenzeloze lobby. "De schuld van de verslaving ligt bij de takaksindustrie, niet bij hen die willens en wetens verslaafd zijn gemaakt.''

STRAFZAAK TABAKSINDUSTRIE
Er voegen zich nog meer grote partijen bij de aangifte die longkankerpatiënte Anne Marie van Veen, COPD patiënt Lia Breed, Stichting Rookpreventie Jeugd en KWF Kankerbestrijding tegen de tabaksindustrie hebben gedaan. Het zijn de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de stichting ClaudicatioNet. Naast deze organisaties hebben zo’n 2000 individuele patiënten via de website Sickofsmoking.nl aangegeven aangifte te willen doen. Het OM verwacht deze maand bekend te maken of zij de zaak aanneemt of seponeert. In het eerste geval zal een rechtszaak gestart worden.

Ook in het buitenland overwegen partijen nu om aangifte te doen tegen de tabaksindustrie.

GEMEENTEN OP WEG
Op lokaal niveau is de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ goed op gang. De afgelopen periode zijn er binnen gemeenten verschillende initiatieven ontstaan op het gebied van de Rookvrije Generatie. Enkele voorbeelden:

In de gemeente Venlo is de Rookvrije Generatie opgenomen als een speerpunt voor jeugd binnen het gezondheidsbeleid;
Belangrijke partners in de stad Groningen hebben de intentie uitgesproken om samen te gaan op weg naar een rookvrije stad;
In de gemeente Amstelveen is de ingang van de bibliotheek rookvrij gemaakt en feestelijk geopend door de wethouder;
In de gemeente Nijmegen is een motie aangenomen voor rookvrije speeltuinen;
De gemeente Utrecht organiseerde op 31 mei jl. de bijeenkomst ‘Utrecht op weg naar een Rookvrije Generatie’ voor lokale stakeholders, zoals scholen en sportverenigingen;
In gemeente Haarlem is door de wethouder een team geïnstalleerd dat in Haarlem Oost aan de slag gaan met de Rookvrije Generatie. 

KWF Kankerbestrijding heeft een webpagina voor gemeenten die aan de slag willen met de Rookvrije Generatie. Hier is allerlei informatie te vinden en praktische handvatten, zodat ze kunnen zien op wat voor vlakken zij zich kunnen inzetten om hun gemeente rookvrij te maken en om kinderen te beschermen tegen tabak. Nieuwsgierig naar de webpagina? Of wil je ook aan de slag? Kijk dan hier.

SELECTIE VAN PUBLICATIES

RTL nieuws - Rookvrije avondvierdaagse
NTVG - Waarom rook jij wel en ik niet?
Kijkje op een Rookvrije school
NOS artikel - Minder kinderen roken, daar zit de winst.
Trouw - Sigaretten op de paklijst voor de talenreis, gaat dat niet te ver? 
Medisch Contact - Themanummer Verslaving - O.a. een interview met Trudy Tromp en een column van Marieke Helmus.  
Z-Magazine van De Zorggroep, mei 2017 - Samen werken aan een Rookvrije Generatie

Voor meer informatie of vragen:

info@alliantienr.nl