Nieuwsbericht bijeenkomst voorbeeldketens en geïnteresseerde ketens Uitbehandeld! Hoezo?

21 november 2017
Nieuwsbericht bijeenkomst voorbeeldketens en geïnteresseerde ketens Uitbehandeld! Hoezo?

Op donderdag 2 november 2017 heeft de bijeenkomst plaatsgevonden van vertegenwoordigers van voorbeeldketens en geïnteresseerde ketens over het implementeren van de aanbevelingen uit de brochure Uitbehandeld! Hoezo?. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de werkgroep Zorg in de chronische fase. ’s Ochtends vonden 2 presentaties van lopende projecten plaats:  Iris Groeneveld, onderzoekster van het Rijnlands Revalidatiecentrum presenteerde de resultaten van het onderzoek Eerstelijns CVA netwerken en Marijn Mulder, onderzoeker van Amsterdam Rehabilitation Research Centre Amsterdam gaf informatie over de lopende projecten Care4Brain (gericht op betrekken van mantelzorger bij oefentherapie) en Care4Care (gericht op ondersteuning van de partners). Vervolgens hebben de ketens de stand van zaken met betrekking tot de implementatie toegelicht: waar staat de  keten nu? Wat is gelukt, wat motiveert en demotiveert, waar moet nog aan gewerkt worden en hoe heeft men dit elders aangepakt ? Ook is van gedachten gewisseld over de definitie van de ‘zorg in de chronische fase', de afstemming met de hersenletselteams en de producten van het project 'Thuis na CVA/TIA'.  De aanwezigen hebben volop kennis en ervaring uitgewisseld, waarmee ze weer verder aan de slag gaan.