Nederland Rookvrij

11 april 2016
Nederland Rookvrij

Bijgevoegd vindt u de nieuwsbrief van de Alliantie Nederland Rookvrij. Een mooi en gevarieerd overzicht, dat laat zien dat er op veel plaatsen wordt gewerkt aan een rookvrij Nederland en bescherming van de jeugd!

info@alliantienr.nl

rookvrijegeneratie@alliantienr.nl

www.alliantienederlandrookvrij.nl

De Alliantie Nederland Rookvrij! zet zich in voor een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.

Zie ook de advertentie

http://www.rookvrijegeneratie.nl/nieuws/nederland-slaat-handen-ineen-voor-een-rookvrije-generatie

Bijlage(n):