Meedoen aan het knowledge broker netwerk CVA?

29 september 2015
Meedoen aan het knowledge broker netwerk CVA?

In 2016 kunnen nieuwe organisaties aansluiten bij het knowledge broker netwerk CVA. Het knowledge broker netwerk CVA ondersteunt organisaties die zich bezighouden met de revalidatie van CVA patiënten bij de implementatie van de nieuwste inzichten, onderzoeken en behandelrichtlijnen. Aanmelden kan tot 15 december.

Om de best mogelijke revalidatiezorg te bieden moeten organisaties de zorg steeds weer aanpassen aan de nieuwste inzichten, onderzoeken en behandelrichtlijnen. Ervaring leert dat veranderen van de zorg niet eenvoudig is. Het Kennisnetwerk CVA Nederland wil hierbij ondersteunen. Sinds 2011 werkt ze daarvoor met knowledge brokers. Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft de ambitie om het knowledge broker netwerk uit te breiden. Ze wil dit doen door vanaf 2016 regionale netwerken op te starten.

In de organisaties die deelnemen aan het knowledge broker netwerk zijn 2 of 3 initiatiefrijke therapeuten/verpleegkundigen aangesteld als knowledge broker. Deze hebben als taak aanbevelingen uit de richtlijn en best practices te implementeren in hun instelling. Het Kennisnetwerk CVA NL ondersteunt hen bij de uitvoer van hun implementatieprojecten en stimuleert, met netwerkdagen en via hun website, het uitwisselen van producten, leerervaringen en kennis tussen de deelnemende organisaties. De uitwisseling op de netwerkdagen, het werken met een projectmatige opzet en een landelijk vastgesteld tijdspad helpt om concrete resultaten te boeken.

Nieuwe deelnemers
In 2016 kunnen een beperkt aantal nieuwe organisaties aansluiten bij het knowledge broker netwerk CVA. Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname, wilt u ons dat zo spoedig, maar uiterlijk 15 november, laten weten? Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

In de bijlage hieronder vindt u de voorwaarden voor deelname en meer informatie over het netwerk en een vacaturetekst voor een KB-er. Met vragen kunt u terecht bij Liesbeth van Hoef, kb@kennisnetwerkcva.nl, telnr. 043-3874428.