Kwaliteitsstandaard Acuut Herseninfarct gereed

3 juli 2017
Kwaliteitsstandaard Acuut Herseninfarct gereed

De kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’ is op 1 juni 2017 aangeboden aan Zorginstituut Nederland voor opname in het openbare Register. Met de aanbieding van de kwaliteitsstandaard zijn de partijen overeengekomen hoe de spoedzorg voor patiënten met een acuut herseninfarct in het algemeen, en intra-arteriële trombectomie (IAT) in het bijzonder, ingericht gaat worden. De verantwoordelijkheid voor de implementatie van de kwaliteitsstandaard ligt bij de veldpartijen. Het Zorginstituut zal de implementatie volgen en evalueren.

In de standaard komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: - Volume- en kwaliteitsnormen intra-arteriële trombectomie (IAT) IAT, indicatiecriteria en de organisatie van zorg (nationale en regionale inbedding van IAT binnen de CVA ketenzorg.

Voor meer informatie, zie hier.