Ketenvisiteurs

4 december 2015
Ketenvisiteurs

4 December j.l. zijn 12 personen opgeleid tot ketenvisiteur.

In 2016 zullen de eerste ketenvisitaties plaatsvinden.