Ketencoördinatorendag 11 oktober was weer geslaagd!

24 oktober 2017
Ketencoördinatorendag 11 oktober was weer geslaagd!

Op woensdag 11 oktober 2017 kwamen in Utrecht ruim 40 ketencoördinatoren van CVA Zorgketens bijeen voor de landelijke halfjaarlijkse ketencoördinatorendag van het Kennisnetwerk CVA NL. Informatie geven over de ontwikkelingen die gaande zijn binnen het netwerk, leren van elkaar en anderen, informatie verzamelen voor verbeterprojecten zijn de hoofdingrediënten van deze dag.

Diverse onderwerpen zijn besproken nadat er informatie is gegeven over de ketenvisitaties.

De functie ketencoördinator (KC) vraagt een breed scala aan competenties, van netwerken tot strategisch afspraken borgen. Tijdens de bijeenkomst hebben de ketencoördinatoren zichzelf in de spiegel gekeken en uitgewisseld in welke competentie(s) zij ondersteuning nodig.

Hier treft u meer informatie over de dag aan.