Intra-arteriële behandeling van herseninfarcten blijft experimenteel

10 april 2013
Intra-arteriële behandeling van herseninfarcten blijft experimenteel

Intra-arteriële behandeling van herseninfarcten blijft experimenteel

M. Limburg, maart 2013

 

Zeer recent zijn de gegevens van 3 klinische trials over endovasculaire, intra-arteriële behandeling gepubliceerd. De verwachtingen waren hoog, maar er werd niet aangetoond dat de endovasculaire technieken effectiever waren dan standaard intraveneuze trombolyse (IVT).(Chimowitz)

In het “IMS III” onderzoek werden 655 patiënten geincludeerd binnen 3 uur na ontstaan van klachten passend bij een herseninfarct. IVT alleen werd vergeleken met IVT gevolgd door endovasculaire behandeling.(Broderick) Na het insluiten van 655 patiënten werd het onderzoek beëindigd omdat het uitgesloten was dat er een positief resultaat zou zijn (futiliteit). In de interventiegroep had 40,8% van de patiënten een Rankin score van 2 of lager na 90 dagen, in de controlegroep was dit 38,7% (95% betrouwbaarheidsinterval –6,1 tot + 9,1%). Er waren geen verschillen in veiligheid voor de beide behandelingen.

In het “SYNTHESIS Expansion” onderzoek werd endovasculaire behandeling (dat kon zijn: intra-arteriële trombolyse met rtPA, mechanische stolselverwijdering of een combinatie) vergeleken met IVT in 362 patiënten, binnen 4,5 uur na ontstaan van de klachten.(Ciccone) De mediane tijd tussen begin verschijnselen en toedienen IVT was 2,75 uur en tussen verschijnselen en endovasculaire therapie 3,75 uur. Na drie maanden had 34,8% van de patiënten met IVT een Rankin score van 1 of lager en in de endovasculaire groep was dit 30,4% (odds ratio 0,71, met 95% betrouwbaarheidsinterval van 0,44 tot 1,14). Intracraniele bloedingen traden in beide groepen op bij 6%.

Het “MR RESCUE” onderzoek bekeek in 118 patiënten of mechanische verwijdering van stolsels beter was dan standaard behandeling (waaronder IVT).(Kidwell) Ook werd onderzocht of patiënten die bij aanvullend onderzoek (CT met contrast of MRI) potentieel levensvatbaar ischemisch hersenweefsel hadden het beter deden. Dit was allemaal niet het geval, mechanische verwijdering van stolsels, noch het hebben van levensvatbaar ischemisch weefsel was geassocieerd met een betere uitkomst.

Hoewel deze onderzoeken geen gunstig effect laten zien van endovasculaire behandeling wil dat geenszins zeggen dat dit het eind ervan is. De mechanische instrumenten om stolsel te verwijderen worden steeds verder ontwikkeld. Ook was de tijd die verliep tussen infarct en intra-arteriele benadering soms vele uren (te) lang. In Nederland is het Mr Clean onderzoek gaande dat naar verwachting bij zal dragen aan onze kennis in deze. Al met al blijft de endovasculaire benadering vooralsnog een experimentele behandeling. Onderzoek voor verdere ontwikkeling van deze technieken moet bevorderd worden, maar voor toepassing in de routine van de zorg buiten wetenschappelijke onderzoekskaders is geen plaats.

 

Referenties

Broderick JP, Palesch YY, Demchuk AM, et al. Endovascular therapy after intravenous t-PA versus t-PA alone for stroke. N Engl J Med 2013;368:893-903.

M.I. Chimowitz. Endovascular treatment for acute ischemic stroke – still unproven. N Engl J Med 2013;368:952-5.

Ciccone A, Valvassori L, Nichelatti M, et al. Endovascular

treatment for acute ischemic stroke. N Engl J Med 2013;368:904-13.

Kidwell CS, Jahan R, Gornbein J, et al. A trial of imagingselection and endovascular treatment for ischemic stroke. N Engl J Med 2013;368:914-23.