Inschrijving netwerk knowledge brokers 2018 gestart! Zorg dat je deze kans niet mist.

28 september 2017
Inschrijving netwerk knowledge brokers 2018 gestart! Zorg dat je deze kans niet mist.

In 2018 kunnen weer nieuwe instellingen meedoen met het knowledge brokers netwerk om de zorg voor mensen met een CVA te verbeteren. Doel van dit netwerk is om betere zorg te organiseren in de instelling voor mensen met een beroerte door concrete good practises te delen met instellingen die met hetzelfde bezig zijn. Door andere knowledge brokers regelmatig te ontmoeten in de scholingen en op de netwerkdagen, maken zij het verschil in de instelling.

In 2017 verbeteren 50 instellingen met 110 zorgverleners de zorg voor mensen met een beroerte met behulp van het knowledge broker netwerk CVA. Na ruim een half jaar krijgen in deze instellingen de verbeterprojecten vorm. Doel van het netwerk is u hierin te ondersteunen. Uit de evaluatie 2016 blijkt dat deelnemers zeer tevreden zijn over de resultaten en ondersteuning van het knowledge broker netwerk. In de bijlage vind je een compilatie van de redenen die 86% van de managers en 92% van de knowledge brokers die nu deelnemen, aanvoeren om ook aan te sluiten!

Resultaten die eerder geboekt zijn door instellingen en thema’s die zij aangepakt hebben, vindt je hier.

Het Kennisnetwerk CVA NL werkt sinds 2011 met succes met knowledge brokers CVA. Knowledge brokers zijn zorgverleners uit ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatie centra die voor een beperkt aantal uren per week zich richten op het verbeteren van zorg volgens de nieuwste inzichten, onderzoeken en behandelrichtlijnen. Deelname is alleen mogelijk samen met een ketenpartner, dit versterkt de zorg in de keten.

In 2018 zijn de kosten voor deelname €1.706,25 per instelling (25% korting). Iedere instelling kan 2 knowledge brokers aanmelden. Zij krijgen een scholing bij de start (eenmalig € 590,- per knowledge broker). Meer informatie over de kosten vindt u hier.

Wil je ook op deze manier werken aan praktische kwaliteitsverbetering van de zorg voor de CVA-patiënt? Laat ons z.s.m. weten of je belangstelling hebt om in 2018 deel te nemen. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden. 

Voor meer informatie of overleg kan je contact opnemen met Monique Bergsma, organisatorisch manager, m.bergsma@kennisnetwerkcva.nl