Hernieuwing deelnemersovereenkomst KNCN 2017

14 februari 2017
Hernieuwing deelnemersovereenkomst KNCN 2017

Vanaf 1 januari 2017 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd in de aansluiting van de CVA zorgketens bij het Kennisnetwerk CVA NL. In bijgaande brief plus bijlagen, half november verzonden aan de voorzitters van de stuurgroepen/samenwerkingsverbanden (ketencoordinatoren in cc)  leest u er alles over.

- brief aan voorzitters stuurgroepen/samenwerkingsorganisaties in 2016 aangesloten CVA zorgketens

- introductie deelnemersovereenkomst

- deelnemersovereenkomst

- functiebeschrijving ketencoördinatoren

- bijdragenoverzicht 2017

- aanmelding en opzegging